آموزشگاه زبانهای خارجی پارسیان PLC ( کرج )

برگزار کننده کلاسهای مکالمه ویژه بزرگسالان , نوجوانان و کودکان ( ویژه دختران )